Stworzenie strony www – jak wygląda

Strona www jest dzisiaj czymś codziennym. Praktycznie zdecydowana większość osób o jakichś talentach czy umiejętnościach prowadzi dzisiaj własne strony, blogi i tym podobne. Natomiast zanim taką stronę zaczniemy wypełniać tekstem, musimy między innymi ją wyprodukować lub powierzyć to komuś, kto to robi. Obecnie tworzenie stron internetowych jest bardzo popularnym zajęciem i z racji dużego popytu nie dziwi fakt, że tak sporo osób pracuje w branżach kreatywnych i w chwili obecnej takim czymś się zajmuje.

Cały proces tworzenia strony może być naprawdę żmudny i długotrwały. Wszystko uzależniony jest od tego, jaką stronę chcemy utworzyć i w jakim celu. Jeżeli jest to zwyczajna, bardzo prosta strona, to pracy nie jest dużo. Gdy posiada to być kompleksowy serwis, to siłą rzeczy powinno się się przygotować na długą pracę i co najistotniejsze na dość duże koszty. Na początku wypełnia się brief pod stronę i rozpoznaje potrzeby klienta. Następnie wytwarza się szlice, zarysy strony i zaczyna ją kodować. W dalszym kroku włącza się proces ux design, który posiada na celu określenie wyglądu strony. Projektowanie stron www ma możliwość trwać wiele dni lub wiele tygodni, w zależności od stopnia rozbudowania strony. Po zakodowaniu i wrzuceniu na serwer pierwotnej wersji, dodaje się grafiki i elementy. Analogicznie wygląda tworzenie aplikacji mobilnych. W trakcie procesu tworzenia bierze się pod uwagę również grupę targetową, pod którą tworzy się zasoby strony. Do pracy zaangażowany jest programista, grafik, pozycjoner, web developer i project menager, który ma za zadanie czuwać nad całą realizacją.

Sprawdź tutaj: aplikacje mobilne.